Peuter- en Kleutergym

Peutergymnastiek
Peutergymnastiek is de eerste kennismaking met veel factoren. Naast dansjes, spelletjes en beweging leert het kind om samen in een groepje, met leeftijdsgenootjes een bepaald traject te volgen. Het sociale karakter komt aan bod: omgaan met andere kinderen, maar ook wat mag wel en wat mag niet tijdens de lessen.
We bieden de peuters diverse activiteiten aan zodat deze geprikkeld worden en de uitdaging aan durven gaan om dit traject te volgen. Beweging is belangrijk voor een peuter om de motoriek te ontwikkelen.
De peutergroep wordt ondersteund door assistentes, dus hulp van ouders is niet nodig, waardoor de peuter leert dat sport en spel, ook al is het soms spannend, het ook zonder zijn ouders/verzorgers aan kan.

Kleutergymnastiek
Kleuters houden er van om te springen, klimmen, klauteren rollen enzovoorts. Het ontdekken van wat een kleuter kan is heel belangrijk. Het stimuleren om bepaalde oefeningen te doen dat je kind hierna kan zeggen: ”kijk eens wat ik al kan” is een belangrijk punt tijdens de lessen. Kleuters doen nieuwe ervaring op waarbij de motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Balans zoeken, het rollen, concentratie, zwaaien, alle factoren komen tijdens de lessen aan bod. Elke les is dan ook weer anders qua opbouw en uitdaging. Het kind leert uiteindelijk zichzelf te vertrouwen en weet welke oefeningen wat lastiger zijn en welke ze al onder controle hebben. Wanneer een kleuter de oefening onder controle heeft gaat het kind weer een stapje verder in ontwikkeling en worden de oefeningen aangepast op niveau.

Tijdens de lessen wordt gewerkt met assistentes die voor de kinderen klaar staan en de kleuters kunnen helpen waar nodig. Wij vinden het belangrijk dat iedere kleuter zich ontwikkeld op eigen niveau en met plezier ontwikkeld waar zij op latere leeftijd veel profijt van hebben voor hun verdere motorische ontwikkeling.