Veilig sporten

GEDRAGSCODE
Bij TGV willen wij graag dat iedereen zich prettig voelt en dat iedereen op een fijne en respectvolle wijze met elkaar omgaat. Daarom hebben wij omgangsregels gemaakt voor een open, leuke en veilige sfeer.
Voor de leiding hebben we ook gedragsregels opgesteld over hoe zij met kinderen en jongeren om moeten gaan.
Lees meer via gedragscode.

VRAGEN, TWIJFELS, KLACHTEN OVER ONZE VRIJWILLIGERS/TRAINERS

Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als u bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van uw kind vragen hebt waarop u geen antwoord weet, neem dan contact op met ons bestuur of de vertrouwenspersoon van de KNGU via https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/grensoverschrijdend-gedragmisbruik-melden 

Heb je vermoedens dat je kind seksueel wordt misbruikt? In dergelijke gevallen kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNGU. Nadere informatie kunt u vinden via https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/misbruik.