Contributie

De contributie – exclusief lidmaatschap KNGU – voor de leden van TGV Emmeloord is opnieuw vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2022 en wordt automatisch in 12 maanden van september t/m aug geïncasseerd.

De KNGU-bondscontributie zal aan het begin van ieder kwartaal apart geïnd worden. De KNGU-bondscontributie per 1 april 2023 bedraagt voor junioren t/m 15 jaar € 6,45 per kwartaal en voor 16 jaar en ouder € 7,95 per kwartaal.

De contributie voor het Selectie-turnen is inclusief de kosten die verbonden zijn aan de wedstrijden georganiseerd door de KNGU. Vervoer is eigen verantwoording en voor eigen rekening evenals de verplichte turnkleding.

Opzeggen kan alleen per email. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en deze gaat in vanaf de eerste van de volgende maand.
Vb: U zegt 20 augustus het lidmaatschap op, de contributie wordt vanaf oktober niet meer geïncasseerd.
Opzeggen via: ledenadministratie@tgv-emmeloord.nl