Contributie

De contributie – exclusief lidmaatschap KNGU – voor de leden van TGV Emmeloord is opnieuw vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2022 en wordt automatisch in 12 maanden van september t/m aug geïncasseerd.

De KNGU-bondscontributie zal aan het begin van ieder kwartaal apart geïnd worden. De KNGU-bondscontributie per 1 april 2023 bedraagt voor junioren t/m 15 jaar € 6,45 per kwartaal en voor 16 jaar en ouder € 7,95 per kwartaal.

De contributie voor het Selectie-turnen is inclusief de kosten die verbonden zijn aan de wedstrijden georganiseerd door de KNGU. Vervoer is eigen verantwoording en voor eigen rekening evenals de verplichte turnkleding.

OPZEGGEN / AFMELDEN kan alleen per email, per maand via: ledenadministratie@tgv-emmeloord.nl