Contributie

De contributie – exclusief lidmaatschap KNGU – voor de leden van TGV Emmeloord is opnieuw vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2021 en wordt automatisch in 10 maanden van september t/m juni geïncasseerd.

De KNGU-bondscontributie zal aan het begin van ieder kwartaal apart geïnd worden. De KNGU-bondscontributie 2021 bedraagt voor junioren t/m 16 jaar € 5,80 per kwartaal en voor 17 jaar en ouder € 7,15 per kwartaal.

De contributie voor het Selectie-turnen is inclusief de kosten die verbonden zijn aan de wedstrijden georganiseerd door de KNGU. Vervoer is eigen verantwoording en voor eigen rekening evenals de verplichte turnkleding.

OPZEGGEN / AFMELDEN kan alleen per email per kwartaal (1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli) ledenadministratie@tgv-emmeloord.nl